Nemoc

Tetanus u psa

    Tetanus je bakteriální onemocnění lidí i zvířat. Původcem je bakterie Clostridium tetani, jejíž vegetativní formy v těle zvířete produkují toxin, který napadá nervové buňky.

Spory této bakterie jsou velice odolné a mohou v půdě přežívat i stovky let.
Bakterie je rozšířená téměř po celém světě, izolovaná v trávicím traktu savců. Největší koncentrace bývá na farmách, kde se chovají ko ně.

Velmi vnímavá jsou štěňata v období výměny zubů (mezi 3. a 7. měsícem věku). Otevřený dřeňový kanálek se stává místem průniku bakterii do krve a odtud do mozku.
Zdrojem infekce však může být, u štěňat i dospělců, travní osina či jiné cizí těleso v podkoží a hluboké hnisající rány.
Clostridium tetani v ráně, zejména v prostředí bez kyslíku, začne produkovat toxin (tetanospasmin), který vyvolává příznaky tetanu.
Příznaky nakažení se projevují až několik dní čí týdnu od poranění. Toxiny, které napadají nervovou soustavu, brání přestupu vzruchů, čímž dochází ke ztuhnutí svalů-spasmu.

U tetanu je typická ztuhlost poraněné končetiny a kulhání. Při rozšíření toxinu do centrální nervové soustavy dojde ke křeči žvýkacích svalů a charakteristický sardonický úsměv (viz obr. nahoře), stažení svalů mezi ušima v podobě nařasené kůže, případně výhřez 3. víčka.
Vzhledem ke spasmu polykacích svalů, se objevuje i nadměrné slinění. Pohyb se stává toporným, zvíře je podrážděné, lekavé a světlo výrazně zhoršuje ztuhlost těla.
Tatanus postihující celé tělo má horší prognózu. Následkem nadměrného svalového napětí zvíře ulehá do boční polohy. Svalové křeče způsobují vzestup tělesné teploty na 40 stupňů C.
Pokud toxin napadne i svaly hrtanu, mezižeberních svalů a bránice, zvíře se během několika minut udusí.

Úmrtnost v případě celotělového tetanu je až 80 %, při neléčení je 100%.
Pokud jsou příznaky tetanu jen lokální, riziko úhynu při zahájení včasné léčby je 20-30 %.
Léčba vyžaduje řadu časově i finančně náročných opatření, většinou s hospitalizací na 2-4 týdny.

Jedinou spolehlivou prevencí proti tetanu je aktivní imunizace psů vakcínou obsahující tetanový anatoxin.
jedná se o nadstandardní vakcínu, kterou lze očkovat od 3. měsíce věku, následně za 3 týdny přeočkovat a poté drží 2 roky.

Pokud máte zájem o vakcinaci proti tetanu, navštivte naši ordinaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *