Uštknutí zmijí

     Na našem území se můžeme setkat jen s jediným volně žijícím jedovatým hadem a tím je, jak všichni určitě víte, zmije obecná.
Pokud dojde u psa k uštknutí, je nejdůležitější naprosto omezit pohyb zvířete a nechat jej v klidu. Místo nijak nezaškrcujte, nerozřezávejte ani jed nevysávejte. Okamžitě psa dopravte k veterinárnímu lékaři. Podávání antihistaminik se nedoporučuje jelikož způsobují další pokles krevního tlaku.
Mezi faktory, které ovlivňují závažnost stavu pokousaných psů patří množství vpraveného jedu, roční období (po zimně mají zmije více jedu), věk a hmotnost zvířete a místo kousnutí.
První klinické příznaky se objevují během několika minut, mohou se projevit i po několika hodinách.

Mezi klinické příznaky patří:

lokální reakce-stopy po zubech, bolestivost, postupně se vyvíjející otok, který se může rozšířit i na jiné části těla, dále se objevují puchýřky, červené krvavé skvrny a nekrózy.
zvracení, průjem, bolestivost břicha
tachykardie, hypotenze, šok
úzkost, vyčerpání, spavost, kóma, křeče
otok dásní, jazyka a tváří
systémové krvácení
Jed zmije přechází přes placentu, ale pravděpodobně nezpůsobuje poškození plodu.
K potratům dochází až při systémovém poškození matky.

Samozřejmě nejlepší je prevence a takovým místům, kde se mohou zmije se vyhýbat.